Краткият отговор: особено замърсен с фини прахови частици. Това показват данните на AirSofia.info. Мрежата използва десетки сензори за замърсяване в столицата, които предоставят информация в реално време.

Превишени са нормите на замърсяване и с фини прахови частици ФПЧ10 (или PM10), чийто диаметър е между 2,5 и 10 микрометра, и с много по-малките ФПЧ2,5 (т.е. частици с диаметър до 2,5 микрометра).

Източник на първите са например прашните пътища или операции по събаряне на сгради и др. подобни. Източник на по-фините частици PM2,5 са всякакви видове горене, вкл. и процесите в двигателите с вътрешно горене, топлоелектрически централи, отопление с твърдо гориво, горски пожари и пр.

Най-податливи на вредното влияние на замърсяването са малките деца и възрастните хора, но дори и здрави физически хора може да имат следните симптоми, ако са изложени продължително на замърсения въздух:

  • дразнене в очите, носа, гърлото;
  • кашлица, задух, стягане в гърдите;
  • аритмия и други сърдечни проблеми;
  • астматични пристъпи.

Според законодателството у нас средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ10 е 50 мкг/м3, като тя не трябва да не бъде превишавана повече от 35 пъти годишно; а средногодиншата норма е 40 мкг/м3.

За ФПЧ2,5 средногодишната норма, плюс допустимото отклонение, е 30 мкг/м3.

В момента данните за ФПЧ10 са около 200 мкг/ м3, а за ФПЧ 2,5 – над 100.

Така пък изглеждаше София от високо тази сутрин (колаж с данните от AirSofia.info по същото време):