Социалната комисия в парламента гласува на първо четене предложения за промени, които дават правото на хората да избират по коя методика да бъде изчислен т.нар. „индивидуален коефициент”, който участва в пенсионната формула. Право на избор ще има до 2023 г., защото дотогава се очаква значително да намалеят ощетените от новия начин на изчисление.

Новите пенсионери ще избират дали да се вземат предвид трите им най-добри години преди 1997 г., както и периодът 1997 – 1999 г., или само това, на което са се осигурявали след 1999 г..

Въпросът е как ще преценят кое е по-изгодно за тях?

НОИ обеща да върне комбинирания калкулатор на сайта си. С ПИК и ЕГН хората влизат, попълват данните и виждат прогнозната пенсия, изчислена и по двата начина.

Експерти обаче твърдят, че това не е достатъчно – много от хората може да се окаже, че не могат да се справят с изчисленията чрез калкулатора. Затова между първо и второ четене на промените, ще бъдат направени корекции, за да е ясно как точно ще става този избор.

"Искам конкретни, реални изчисления, които да бъдат по старата и по новата формула и тогава да взема информиран избор", заяви Мая Нанкова, която вече е подала документи за пенсия.

След окончателното гласуване на промените, най-вероятно когато човек представи документи за старите периоди (за 3г, преди 1997г. и за 1997г. – 1999г.), НОИ служебно ще смята пенсията по двата начина и по-високият размер ще го изплаща автоматично.

Хората ще могат да получават и консултация на място в териториалните поделения на осигурителния институт.

"На място в нашите приемни ще създадем организация, ще създадем стая, в която лицето да може да отиде да направи консултация кой вариант е по-добър", обясни Ивайло Иванов, управител на НОИ.

Хората, които вече са подали документи също ще могат да поискат изчисление по старите правила

"В шестмесечен срок от влизане в сила на закона, ако вече имат отпуснати пенсии по новите правила или са подали заявление, по което тече производство, те да заявят желанието си пенсията им да бъде изчислена по стария ред", заяви социалният министър Бисер Петков.

Поправките се очаква да увеличат разходите за пенсии за тази година с 13 милиона лева.