3556 врабчета преброиха доброволци от цялата страна в Седмото издание на кампанията „Ние броим врабчетата“. Оказва се, че най-много има в Ямбол, Плевен и Шумен. 240 птици са преброени близо до с. Атолово, Ямболско. 200 са в Шумен и 110 – в Плевен.

Домашните врабчета съставляват 70% от всички (2489), полските са 27% (961), а испанското врабче по традиция е с най-малка численост –3% (106). Процентното съотношение между различните видове врабчета е приблизително същото като миналата година – 73%:23%:5%.

За разлика от миналата година локациите, в които не са наблюдавани никакви врабчета - са 13%, докато през 2022 г. цифрата беше 9%. По този показател се получава информация какви местообитания отблъскват врабчетата и какви са заплахите, водещи до намаляването им.

По традиция най-много птици са регистрирани в дворове на къщи (42%), следват междублоковите пространства (23%), парковете (12%), тихите улици (5%) и поляна с храсти (2%).

Тези данни потвърждават за пореден път значението на зелените площи както в дворовете на къщи, така и в междублоковите пространства като важна среда за биоразнообразието в градовете.

В редица големи европейски градове птиците от този вид са намалели драстично или са изчезнали напълно. Причините за това са презастрояването, водещо до липса на достатъчно зелени площи, замърсяването на въздуха, употребата на пестициди в селското стопанство и нарастването на шума в градовете, отбелязват от БДЗП.