У нас на 30 април се провежда преброяване на врабчетата.

„Вече за шеста година се броят врабчетата, защото те са един индикатор за качеството на средата, в която живеем, тъй като много често те се срещат заедно с нас в градовете. Като знаем дали броят им намалява, или се увеличава, ще можем да получим данни за това дали условията за живот са благоприятни за тях също и за нас“, обясни Милена Иванова от Българско дружество за защита на птиците.

„Като цяло в световен мащаб тенденцията е за намаляване. В България домашното врабче бележи стабилизиране през последните две години, а полското врабче леко се увеличава, но все пак, за да имаме сигурност, че видът е извън опасност, трябва да имаме наблюдение от повече години“, каза Иванова.

Между 9:00 и 12:00 ч. днес продължение на 10 минути всеки, който се запише на сайта https://www.vrabcheta.bg/, може да се включи в преброяването, като запише максималният брой птици, който е видял.

Вижте повече във видеото.