Очаква се днес предложенията за промени при издаването на ТЕЛК да влязат за гласуване в Министерския съвет, след като вчера бяха обсъдени на тристранен съвет.

Чрез тях ще бъде разширен кръгът на заболяванията, за които се издава пожизнено свидетелство.

Сред тях са някои онкологични заболявания и диабет.

Сега на пациентите с тези заболявания се налага през няколко години да минават през експертна лекарска комисия.