Кабинетът взе решение да предложи на Народното събрание да удължи действието на Бюджет 2022, съобщиха от Министерския съвет.

Без удължаване той ще е в сила до 10 юни, а след това нищо няма да може да се разплаща със средства от държавния бюджет. В парламента проект на бюджет за 2023 г., но депутатите трудно ще успеят да го приемат за две седмици.

„Предложеният законопроект ще осигури стабилност и възможност за финансиране на системите и осъществяване на техните държавни и обществени функции до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.“, пише в мотивите към решението на МС.

От Министерството на финансите предлагат приоритизиране на определени разходи. Сред другите предложения към депутатите е да отпадне параграф, с който условно са блокирани във фискалния резерв европейските средства и Сребърният фонд.