Министерският съвет е изпратил до Конституционния съд искане за тълкуване на основния закон, свързано с правомощията на главния прокурор. Правителството иска да бъде обявена за противоконституционна разпоредба в Закона за съдебната власт, свързана с разпорежданите от прокуратурата проверки. 

Това обяви министърът на правосъдието Крум Зарков след проведеното заседание на правителството.

„Според нас е налице прекомерно разширяване на надзора на главния прокурор върху всички сфери на държавата и органите на централната и местната власт“, подчерта Зарков.

"Допустимо ли е главният прокурор, осъществявайки надзор на законност над прокурорите, да им възлага извършването на проверки и спазването на законността във всички сфери на управление и на всички административни нива“ е въпросът, който трябва да бъде тълкуван от конституционните съдии.

Правителството ще предложи промени в Наказателния кодекс, за да се синхронизира съдебната практика в областта на обидата и клеветата срещу висши държавни служители с тази в ЕС.