Увеличаването на парите за командировъчни влиза с две наредби в заседанието на Министерския съвет. Те не са променяни от 15 години.

Така сега дневните пари за командировка ще се променят – от 10 на 20 лв. за еднодневно пътуване по работа, и от 20 на 40 лв. за пътуване с нощувка.

При командировките в чужбина се увеличават и дневните и квартирните.

Друга съществена промяна е заповедта за командировка да има възможност да бъде издавана в електронен вид.

За одобрение в днешното правителствено заседание са внесени и промени в закона за електронното управление.