Софийският университет „Св. Климент Охридски“ отново бележи успех – Юридическият факултет печели трето място в света и първо в цяла Европа, след като се класира на челните места за международни състезания по право в международната класация NICA Law School Ranking за 2022 г.

Какво представлява NICA Law School Ranking?

Tова е консорциум от юристи, обединени с цел популяризиране на съдебните спорове по целия свят и отдаване на почит на всички, които участват, организират, съдийстват или спонсорират съдебни спорове, като възстановяват и поддържат паметта за събитията.

NICA разпространява симулирани съдилища и правосъдни процеси под формата на надпревари. Обширните данни дават възможност да се сравнят юридическите факултети по света и да се разкрие тяхната способност да развиват и поддържат млади кадри. Класацията е международно призната и цели да мотивира все повече юридически факултети да се включат в състезанията.

Снимка: NICA Law School Ranking

Участието в класацията само по себе си е голямо постижение, без значение кое място даден университет е заел. То дава точки и издига юридическите факултети нагоре.

Методологията на класацията се основава на определени критерии и сравнява стойностите между университетите така, че да предложи обективно класиране. Рейтингът се изчислява на базата на проведени състезания. Точките се присъждат в зависимост от броя на отборите, участвали в състезанието, тяхното ниво и кръга, до който е достигнал съответният колектив.

Съществуват национални и международни нива на класацията като в нея участват 1600 юридически факултета и училища от цял свят.

В кои области на състезанието СУ бележи успех?

Юридическият факултет на СУ заема второ място в света в сферите „ Международен арбитраж“ и шесто в „Международно частно право“. Класира се и за предните места в областите „Посредничество и договаряния“, „Право на Европейския съюз“, „Международно филантропично право“, „Международно обществено право “ и „Международно право в сферата на правата на човека“.

В класацията на NICA влиза и още един български университет, а именно УНСС. Юридическият факултет заема 616-то място в света, 206-то в Европа и второ в България.