„От гледна точка на партийното строителство днес е един хубав ден. Не учредяваме партия, а събираме инициативен комитет“.

Това каза Стефан Янев, който миналата седмица обяви новия си политически проект „Български възход“.

„В българското политическо пространство, а до голяма степен е и международна тенденция, връзката между партиите и гражданското общество е нарушена. Между тях зее пропаст и нашата амбиция, поставяйки началото на новата партия „Български възход“, е именно да запълним този вакуум. Да направим така, че партийният живот да бъде тясно свързан с гражданското общество. Да отговаря на ежедневна база на нуждите и желанията на хората за промяна и по-добро управление“, заяви пред журналисти Янев.

"Съмишлениците, които сме събрали днес и които участват в този инициативен комитет, споделят идеята и необходимостта от партия, която да се развива в сектора на националния консерватизъм", каза още Стефан Янев.

"Национален, защото националната държава България трябва да я има, да се развива в многонационалното семейство и в съюзите, в които участва. Консерватизъм от гледна точка на изповядване на основните ценности, които българският народ разпознава. Ценностите, свързани със семейството, с дома, с образованието и духовността", допълни той.