Казусът с гражданството на председателя на най-големия съд в страната - Софийски градски съд, влезе във Висшия съдебен съвет. Документите за проверка на гражданството внесе министърът на правосъдието Янаки Стоилов.

По думите му, те са противоречиви, защото според масивите Алексей Трифонов няма българско гражданство, а според Върховния административен съд има. Кадровиците вече са поискали допълнителна информация и от общините.

Стоилов допълни, че при представянето на акта за раждане на Трифонов не са били установени основания за придобиване на българско гражданство.

"Не е посочено основание за създаването. Тъй като той е роден извън страната, трябва да е придобил друго гражданство", коментира Янаки Стоилов и допълни, че очаква Съдийската колегия да се произнесе по случая.

По повод оспорването на конкурсната процедура за назначаването на Алексей Трифонов за председател на съда ВАС е постановил, че той притежава българско гражданство.

"Съдът няма право да установява гражданство. Има известно противоречие между това, което се съдържа в масивите за населението и това, което е постановил съдът", каза правосъдният министър.