Днес изтича срокът, в който всички регистрирани политически партии (219) трябва да представят годишните си финансови отчети за 2009 г. пред Сметната палата.

В посочения срок партиите трябва да подадат в Сметната палата и декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите лица, направили дарения (декларация по чл. 34, ал. 4 от ЗПП).

Финансовите отчети задължително се представят на хартиен и електронен носител, придружени с декларация за идентичност на данните между хартиения и електронен носител.