Осем от десет ученици в София са били обект на агресия. Тревожните данни са на Българския червен кръст след проведено проучване в 6 столични училища. 

Снимка: btvnovinite.bg

Според анкетата, не класната стая, а коридорът, по време на междучасие, е мястото където се случват най-честите прояви на тормоз. Училищният двор също е място, където има случаи на агресия.

Снимка: btvnovinite.bg

Като най-чести форми на тормоз, учениците посочват физическата агресия -  удряне и блъскане, например, но също и вербална агресия - заплахи, обиди и дори изнудване. 

Снимка: btvnovinite.bg

За единайсетокласниците Мартин и Кристиян тормозът в училище е нещо познато.

„Ставал съм свидетел на агресия и то доста често – бутане, закачки, вербална, физическа”, разказва Мартин.

Според анкетата момичетата проявяват повече агресия от момчетата, но предимно вербална.

„Тази агресия я има, но тя обикновено е скрита – говорене зад гърба”, казва ученичката  Александра Симеонова.

Едва 11% от децата обаче са склонни да споделят на училищния психолог.  Предпочитат да говорят с приятели за проблема.

Снимка: btvnovinite.bg

„Понякога учителят и психологът, намесвайки се в случката, нещата стават по-зле и тормозът продължава, но извън училище!”, разкрива Кристиян,

За да намалят агресията, в едно от училищата прилагат санкции на агресорите. Използват и видеонаблюдение.

„Дежурствата на учителите, това, че те виждат какво се случва по коридорите. Имаме монтирани камери - учениците знаят това и това е причина е да се въздържат от най-грубите прояви” казва психологът Горян Воденски.

Отново според данните вербалната агресия взима превес над физическата.

„Като под вербална разбираме не само обидите, но и изолацията, разстройването на другия, игнорирането. Това, което използваме като подход е моделът „връстници обучават връстници”. Предразполагаме голяма част от учениците да споделят. Това е и първата стъпка към преодоляването на агресията!”, разказва Невелина Стойнева от БЧК

От април столичната организация на БЧК работи активно с учениците, участвали в проучването.