Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по своя инициатива образува три производства за установяване на евентуално извършени нарушения под формата на забранени споразумения и решения на сдружения на предприятия, от страна на следните участници на всички нива на дистрибуция в хранителния сектор и техни обединения: „Сдружение за модерна търговия“, „Билла България“ ЕООД, „Лидл България ЕООД ЕНД КО“ КД, „Кауфланд България ЕООД ЕНД КО“ КД, „Максима България“ ЕООД, „Промаркет“ ООД, "Фантастико Груп" и „Метро Кеш Енд Кери България“ ЕООД, Съюз на птицевъдите в България, Асоциация на промишленото птицевъдство, Асоциация на млекопреработвателите в България и Национална асоциация на млекопреработвателите.

За да обезпечи събирането на достатъчно преки доказателства за наличието на евентуални тайни договорки между участниците в сектор „Храни“, след получени съдебни разрешения от Административния съд в София област, Комисията, със съдействието на служители на МВР, извърши изненадващи проверки на място в офисите на „Лидл България“, сдружение „Съюз на птицевъдите в България“ и сдружение „Национална асоциация на млекопреработвателите“, посочват от КЗК.

От офисите са иззети копия на документи и електронна кореспонденция, които КЗК предстои да анализира в детайли, с оглед установяване наличието на обмен на чувствителна търговска информация или координирано пазарно поведение между производителите, търговците и техните обединения в сектор „Храни“.

Мащабът и стандартите на доказване на подобни антитръстови нарушения изискват Комисията да установи голямо количество данни и информация, на базата на които да се извърши икономически и правен анализ на разглежданото поведение, което обективно не може да бъде осъществено в спешен порядък.

"Въпреки мащабното проучване, с оглед обществения интерес, който има към него, КЗК ще направи всичко възможно в рамките на предоставената ѝ от ЗЗК компетентност, да извърши проучването във възможно най-кратък срок. След приключване на проучванията при установени нарушения комисията ще упражни законовите си правомощия, в това число да санкционира нарушителите", посочват от КЗК.