Металните решетки, които са монтирани на централния вход на парламента са в нарушение на Закона за културното наследство. Това става ясно от отговор на Националния институт за недвижимо културно наследство след запитване на bTV.

Тъй като сградата е със статут на паметник на културата от национално значение, е нужно съгласувателно решение за всякакъв тип строително-монтажни дейности, както по фасадата, така и по интериора. Документи за такова решение обаче няма.

„В НДА на НИНКН не се съдържа документация относно монтиране на метални врати на входа на сградата на Народното събрание. Съгласно ЗКН, чл.84, е необходимо да се извърши съгласувателна процедура”, гласи отговорът на института за културното ни наследство.

От пресцентъра на Народното събрание, както и самият председател на парламента Никола Минчев по-рано заяви, че решетките са монтирани, като са спазени всички изисквания.

Инспектори от Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство” на Министерството на културата извършиха тази сутрин спешна проверка във връзка с информациите за осъществена нерегламентирана намеса по сградата на Народното събрание, която е със статут на недвижима културна ценност от национално значение.

Във основа на установеното от инспекторите на Министерството на културата нарушение са съставени Констативен протокол и принудителна административна мярка за премахване на нерегламентираните монтажни дейности по интериора на сградата на Народното събрание. За нарушението ще бъде съставен и Акт за административно нарушение по Закона за културното наследство.