Инфлацията у нас през януари забавя на годишна база, показват данните на Националния статистически институт (НСИ).

Стоките и услугите продължават да поскъпват, но с по-бавни темпове от предходните месеци. Годишната инфлация за януари е 3,8%, но за месец стоките и услугите у нас са повишили цените си с 0,5%.

През януари 2024 г. спрямо предходния месец най-голямо е увеличението при режийните разходи – вода, електроенергия, газ, и при храните и безалкохолните напитки.

Синдикатите напомнят, че доходите на българите растат, но в обществения сектор не достатъчно бързо, за да могат да се справят по-лесно домакинствата. И отчитат, че поевтиняване няма, а само забавяне на темпа на поскъпване. Също, че покупателната способност у нас е далеч от тази в Западна Европа.

От Българската стопанска камара отчитат, че въпреки намаляващата инфлация през последните месеци, все още не отговаряме на изискването за еврозоната.

„Може да има и политическо решение за влизането ни в еврозоната и да бъдат извадени част от държавите с много ниска инфлация в Евросъюза, така както това беше направено за Хърватия и така да успеем да влезем в еврозоната“, коментира д-р Щерьо Ножаров от БСК.