Средната заплата намалява, отчита Националната статистика. За третото тримесечие на годината тя е 809 лева – или с процент по-ниска спрямо второто тримесечие.

Най-голямо намаление на заплатата е отчетено в сектор "Финансови и застрахователни дейности". Наред със заплатата, намалява и броят на наетите.

В края на септември те са със близо 50 хиляди по-малко, спрямо края на юни.

Най-голямо намаление, най-вероятно заради края на лятната сезонна заетост, има в сектор "Хотелиерство и ресторантьорство".