Средната заплата в България се е увеличила от 431 лв. на 962 лв. в периода 2007 – 2016 г., което прави 123% ръст, заяви министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев при откриването на националната конференция „Заплащане на труда и защита на правата на работното място“, организирана от КНСБ по повод Международния празник на труда – 1 май.

Средната работна заплата отбелязва почти двуцифрен ръст от 9,5% през 2016 г. спрямо 2015 г. и достигна 962 лв. През миналата година в седем икономически дейности, в които са близо 23% от всички наети, средното възнаграждение е надхвърляло 1000 лв., добави той.

Средната заплата е най-висока в сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти“ – 2232 лв.

В областта на далекосъобщенията заплатите са нараснали с 10,4% спрямо 2015 г. Следват финансовите и застрахователни дейности със средна работна заплата от 1709 и годишен ръст от 5,1%.

В „Производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ е отчетена средна работна заплата от 1685 лв. и ръст на годишна база от 2,2%.

Донев цитира и данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот за минималната заплата в периода 2010 –2017 г. През тези години най-голям ръст е отчетен в Румъния (142%), следвана от България (92%), Унгария (73%) и Естония (62%).

„Темата за доходите от труд е една от най-чувствителните и предизвиква болезнен отзвук в обществото ни. Няма сфера от обществения живот, в която проблемите на заплащането на труда да не се отразяват пряко.

Не могат да съществуват ефективни пенсионно-осигурителни и здравно-осигурителни системи без достатъчно постъпления от полагания труд. Не могат да се осъществят в достатъчна степен обществените функции на държавата, като образование, грижа за децата и възрастните хора, а без достойно заплащане и обезпечено вътрешно потребление, не може да функционира ефективно икономиката на страната”, коментира Гълъб Донев.

Използвани са материали на БГНЕС