Здравето и безопасността на работниците у нас са застрашени заради чисто формалната работа на голяма част от службите по трудова медицина. Извода направиха експерти и представители на бизнеса и настояха за реформи.

Всеки работодател е длъжен да има договор със служба по трудова медицина, която наблюдава здравето на работниците и прави оценка на рисковете, които могат да го увредят.

Оказва се обаче, че има голям недостиг на лекари по трудова медицина. За всички регистрирани около 600 служби работят приблизително 200 лекари.

Простата сметка показва, че на 1 лекар по трудова медицина се падат средно 15 хиляди работници.

Снимка: bTV

Факт, който според специалистите е в основата на неефективността на голяма част от трудовите служби, с които работодателите са длъжни да работят и да им плащат.

Службите по трудова медицина се контролират от здравното министерство. Те наблюдават здравето на работниците, помагат в организирането на периодични медицински прегледи, изготвят оценка на риска на работното място, анализират трудовите злополуки. Често обаче го правят формално, оплакват се от бизнеса.

Няма ограничение една служба за колко работници може да се грижи. Няма ограничение и колко може да струва, което според специалистите, ражда нелоялни практики.

От бранша настояват да се въведат единни критерии за качество и повече лекари да могат да придобиват специалност по трудова медицина.  А тези, които вече работят в службите по трудова медицина, да минават обучения на всеки 2 години.

Междувременно от Инспекцията по труда обявиха, че засилват контрола върху строителните обекти в София, тъй като има информация за сериозно раздвижване в строителството на сгради. Проверки ще има в извънработно време, както и в събота и неделя.

Във връзка с предупрежденията за високи температури, инспекцията напомня на всички работодатели, че трябва да предприемат мерки за защита на живота и здравето на работещите.