Седем милиарда евро за директни плащания ще получи България в рамките на новия програмен период 2014 – 2020 година, което е с почти 2 млрд. повече от периода 2007 – 2013 г. Това заяви в Народното събрание вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на парламентарен контрол в петък.
Увеличението на средствата е в резултат от реформата на общата стопанска политика,извършена от ЕС.

2014 г. беше нулева по отношение на усвояването на средства от ЕС за новия програмен период. Оперативните програми бяха изпратени за одобрение в Брюксел, но се върнаха с множество коментари и забележки, които администрацията трябваше да отстрани – докато междувременно у нас се смениха три правителства.


По думите на Дончев животновъдите, овощарите и зеленчукопроизводителите ще получат особено високи субсидии.

„В предишния програмен период, фермерите от тези сектори получаваха 3.5% от общото финансиране. В текущия програмен период финансирането за тях ще достигне 13%, което според мен е добра новина предвид потенциала на тези сектори за формиране на по-висока добавена стойност, както и за генериране на повече заетост”, посочи той.

Дончев уточни, че има финансов модел, който се следва след членството на България в ЕС като размера на общото финансиране нараства всяка година съобразно договорения темп на растеж, който е еднакъв за всички нови държави-членки. Той започва от 25% от размера на директните плащания за първата година, достига до 70% при седмата година на прилагане и ще достигне 100% през 2016 година. „Предстои и през следващата година финансирането да нараства”, коментира вицепремиерът.

„Освен най-важният ресурс за подпомагане на българското земеделието, схемите за директни плащания се характеризират с изключително висок темп на усвояване на средствата, който през 2013 година е над 99% от цялата сума”, подчерта Дончев като отчете, че площта за явяване по тази схема се увеличава всяка година, започвайки през 2007 година с около 3.3 млн. хектара, достигайки 3.7 млн. хектара през 2013 година.

„Като резултат от схемата за директни плащания имаме увеличаване на обема на обработваемите земи, което е според мен е положителен резултат”, каза още Томислав Дончев.