Съдебни искове в момента затрудняват обявяването на втория търг за активите на фалиралия комбинат „Химко – Враца”, съобщава „24 часа”.

Пред изданието синдикът Росица Томова посочва, че държавата запазва интереса си към фалиралия торов завод и най-вероятно ще се включи във второто наддаване.

Вторият търг ще бъде обявен едва след като Софийският апелативен съд се произнесе по внесената жалба от акционерите на "Ново Химко", каза още Томова. Те обжалват основно методиката, чрез която е изчислена цената на активите на предприятието, без да се отразява съвкупността и пазарната им стойност.

На първия търг за активите на "Химко" с начална цена от 28,5 млн. лв. не се яви нито един кандидат. Ако инвестиционната компания под шапката на Български енергиен холдинг придобие предприятието, в ръцете на държавата ще преминат сградите, земята, инфраструктурата и мебелите на торовото дружество.

Според експерти обаче връщането на "Химко" на пазара е невъзможно, тъй като предприятието е във фаза на осребряване на имуществото му за покриване на задълженията към кредиторите. Заводът можел да бъде заличен от търговския регистър след като всички негови активи бъдат продадени, защото основните му кредитори едва ли ще опростят задълженията му.

Комбинатът, заедно с радневския „Ремотекс”, трябваше да е своеобразен флагман на програмата за реиндустриализация на кабинета „Орешарски”. Предвиждаше се закъсалите предприятия да бъдат купени и оздравени от държавата преди да бъдат препродадени.

Собствениците на „Ремотекс” не склониха да се разделят със завода и икономическият министър Драгомир Стойнев обяви, че 300 от работниците в предприятието ще бъдат назначени в специално създадено за целта подразделение на „Мини Марица Изток”.

За работниците, останали без заплати от повече от година, и тази перспектива не се видя твърде реалистична и затова те излязоха на протест.