Ръст в земеделската продукция през последните години, обяви президентът Росен Плевнелиев на второто заседание на Съвета за развитие на регионите и национална инфраструктура. През 2007 г. брутната продукция на отрасъла в селското стопанство е 6,5 млрд. лева, през 2011 г. - на 8,5 млрд. лева, което е два млрд. лева ръст.

През последните пет години ние виждаме развитието на сектор земеделие в България, каза президентът. По думите му отрасълът е приоритетен не само за България, но и за Европа и за света като цяло.

Бюджетът на Европейската комисия за общата селскостопанска политика на Европейския съюз е огромен – това са 387 млрд. евро за земеделие за седемгодишен период. Това са 39,4% от бюджета на Европейската общност. Очакваме тази сума да се запази и за периода 2014–2020 г. - това ще бъдат около 36,2% от парите на следващия период на европейската общност”, посочи Плевнелиев.

За България цифрите също са много внушителни в първия стълб на общата селскостопанска политика - за периода 2007 – 2012 г. общо около 2,5 млрд. евро, а във втория стълб още 3,2 млрд. евро.

Селското стопанство е отрасъл със стратегическо значение за държавата. Виждаме, че в най-тежката криза земеделието е и двигател на растежа, който дърпаше икономиката напред. Това е и отрасъл с много сериозен експортен потенциал, който развива своя потенциал напук на кризата, каза още Плевнелиев.

По думите му идеите, които се дебатират на форума, ще бъдат чути от компетентните институции и ще бъдат отразени в последния работен вариант на националната програма 2020.