През юли годишната инфлация в еврозоната се е забавила до 0,4%, след като през юни нивото й възлизаше на 0,5%, сочат данните на Евростат. Това е най-ниското ниво от октомври 2009 г., когато инфлацията в еврозоната достигна отрицателни стойности от -0,1%.

През юли 2013 г. инфлацията в страните от валутния съюз бе 1,6%. Що се отнася до месечната инфлация, през седмия месец на 2014 г. в еврозоната тя е била -0,7%.

Растежът на българската икономика през второто тримесечие е бил 0.5% спрямо 0.3% през първото тримесечие. Спрямо година по-рано БВП на България е нараснал с 1.6% спрямо 1.2% през първото тримесечие.

През юли 2014 г. годишната инфлация в България е била най-ниска сред страните от ЕС, достигайки отрицателно ниво от -1,1%, обяви Евростат.

През седмия месец на 2014 г. отрицателни стойности е имала годишната инфлация в България (-1,1%), Гърция (-0,8%), Португалия (-0,7%), Испания (-0,4%), както и в Словакия (-0,2%).

Най-високи инфлационни нива са отчетени в Австрия (1,7%), Румъния (1,5%) и Люксембург (1,2%).