До края на годината Българската агенция за инвестиции очаква в икономиката ни да се влеят над 1.2 млрд. евро.

Според официалните данни на БНБ, до момента са осъществени проекти на стойност 106 млн. евро. Много от инвестициите обаче са в процес на реализация - затова и от агенцията са оптимисти за съживяване до края на годината.

През последните 6 месеца, чуждите инвестиции са отворили над 3000 нови работни места, а проектите, които в момента се реализират трябва да разкрият още 8000 места.

Българската агенция за инвестиции отчете, че се работи по още 28 проекта, който са в ранен етап на подготовка.
Стойността им е за над 1.4 млрд. лева.