Редица „странни” търговски практики видя енергийният министър Асен Василев в договорите на Националната електрическа компания (НЕК) с американските ТЕЦ „AES Марица Изток 1" и ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3".

Контрактите предвиждат електроенергията от двете централи да се изкупува за 15 години от момента на въвеждането им в експлоатация. В тях са регламентирани и формули за ескалация на цените за електроенергия и поддържане на мощностите в готовност за работа. Именно тези, както и „други утежняващи клаузи, които не поставят двете страни в равнопоставено положение”, критикува Асен Василев.

„Това обаче не може да бъде основа за преразглеждане на договорите, щом и двете страни са се съгласили да подпишат клаузите,” категоричен бе министърът. По думите му, основа за преразглеждане може да има само ако едната страна е нямала достъп до юридически услуги или е била абсолютно некомпетентна, сключвайки договора. „Аз не мога да кажа, че българската държава е некомпетентна,” коментира Василев.

Дотоворите с ТЕЦ-овете „Марица Изток” 1 и 3 са сред общо 191 договора на НЕК и енергийни компании, които Министерството на икономиката и енергетиката публикува на сайта си по-рано в петък.

Ресорният министър подчерта, че договорите са пълни, като са заличени само подписите и печатите, но имената на хората, подписвали договорите, фигурират в тях. За публикуването на документите е необходимо съгласието и на двете страни заради клаузи за търговска тайна.

Асен Василев информира още, че вече е сформирана групата от експерти от ЕСО, ЕРП и производителите на енергия от ВЕИ. В рамките на два дни пък ще бъде предоставена информация за произвежданата зелена енергия, която не може да се подава в реално време заради технически проблеми.

За други 100 е отказано. Сред тях са ТЕЦ „Варна", Националната компания за железопътна инфраструктура (НКЖИ) и „Стомана индъстри". Съгласие да се осветят договорите им с НЕК все още не са дали ЧЕЗ, EVN, Топлофикациите в Пловдив и София, ТЕЦ „Бобов дол", АЕЦ „Козлодуй" и „Брикел".

През следващата седмица започват две проверки в енергетиката – в понеделник – на Световната банка, а във вторник - тази на ЕК.