Строителният бранш в страната може да разчита на 12 млрд. лв. по линия на МРРБ до 2022 г., обяви по време на специализиран форум министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.

Тя коментира, че въпреки факта, че над 80% от инвестициите в публична инфраструктура в момента се извършват със средства от европейските фондове, е важно да има и такива по линия на публично-частното партньорство.

3 млрд. ще бъдат инвестирани в развитието на инфраструктурата в големите и по-малки населени места от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която вече стартира.

С проекти вече могат да кандидатстват и 28-те малки града, които ще могат да изпълняват мерки за енергийна ефективност, допълни Павлова. В обхвата на програмата остават и по-малките пътища, като до ноември Агенция „Пътна инфраструктура“ трябва да има готовност да кандидатства за финансиране.

Общо 920 млн. лв. са средствата по линия на програмите за трансгранично и транснационално сътрудничество, които макар и не в особено голям размер, също дават възможности за развитие на строителния бранш в граничните региони, коментира министърът.

Със 100 млн. лв. безвъзмездно финансиране, допълнено с финансов инженеринг, ще продължи подкрепата за туристическите атракции, става ясно още от официалната информация на МРРБ.

Строим реформа

Министърът на регионалното развитие и благоустройството подчерта, че със средства от ОПРР 2014-2020 г. ще бъдат подкрепени реформите в три важни сфери.

Тя обясни, че като подкрепа за професионалното образование ще бъдат инвестирани средства за ремонт, оборудване и създаване на специализирани лаборатории, които да осигурят необходимите кадри за бизнеса, а в допълнение ще продължат инвестициите и във висшите учебни заведения.

Павлова припомни, че 163 млн. лв. са предвидени за подкрепа на реформата в здравеопазването, с които ще бъде извършен ремонт на спешни центрове и стационари и ще бъдат закупени линейки за всички населени места в страната.

Третата важна реформа, която МРРБ ще подкрепя, е деинституционализацията. Павлова подчерта, че ще продължат инвестициите за осигуряване на подходяща инфраструктура за деца с увреждания или без родители. В периода 2014-2020 г. ще се предоставят и средства за осигуряване на подходяща среда за възрастните хора.

ВиК

Министър Павлова съобщи, че министерството е предвидило сериозни инвестиции за изпълнение на реформата във ВиК отрасъла за тази и следващата година, като те ще възлизат на общо 250 млн. лв.

Тя напомни, че продължават инвестициите в строителството на язовири, като вече е започнало доизграждането на яз. „Пловдивци“ и пречиствателните станции за питейни води към него, а до края на годината ще се избере изпълнителят за яз. „Луда Яна“ и съответната пречиствателна станция.

Предвидена е и рехабилитация на яз. „Студена“.

В релси

За железопътна инфраструктура са предвидени 680 милиона евро за периода 2014 - 2020 година по новата Оперативна програма "Транспорт", каза министърът на транспорт Ивайло Московски.

По думите му 320 милиона евро ще бъдат използвани за завършването и модернизация на цялата линия Пловдив - Бургас. Ще се продължи работата и по трасето от София - направление Пловдив. 

Към 2015 г. трябва да завършат основните три големи жп проекта, сред които Пловдив - Свиленград, каза министърът. Към момента има голяма динамика и в строителството, и в разплащанията, и в сертифицирането, допълни той. 

Министърът заяви, че извън Оперативна програма "Транспорт" ще се ползват и други финансови инструменти за такъв тип проекти. Към механизма "Свързана Европа" сме предвидили бюджет около 400 милиона евро, каза той и допълни, че ще бъдат положени усилия за свързване на сръбската с турската граница.