Младите хора у нас не знаят как да търсят работа - това е една от основните причини за безработицата сред младежите според проучване на Центъра за оценка на компетенциите.

Според изследването един от всеки седем младежи до 25 години, не търси варианти за работа, а близо 8 на сто от връстниците им изобщо не желаят да работят.

В момента 7 на сто от тях са прясно освободени, а 13% си търсят работодател, но без успех.

Културата на търсене на работа е такава, че младежите на първо място се обръщат към роднини и приятели. На второ място търсят директен контакт с работодатели.

Търсенето чрез обяви, конкурси и Бюртата по труда е много по-непопулярно сред младите.

„Тук излиза на преден план умението адекватно да оцениш себе си и адекватно да представиш, това което можеш. Не бих казал, че културата на комуникация с работодатели и културата на търсене на работа е много висока”, коментира експертът Томчо Томов от Българската строителна камара.