Минимално увеличение на осигурителните прагове ще има догодина. Сумите, на които ще се осигуряваме през 2014 г., скачат само в около 30 сектора, при това съвсем малко.

Всяка година синдикати и бизнес договарят нови минимални суми, на които трябва да се осигуряваме, в зависимост от това в кой сектор работим и на каква длъжност сме назначени.

Процесът по договаряне на така наречените "минимални осигурителни прагове" за 2014 г. е на финала си.

В малко повече от половината икономически дейности синдикати и бизнес са постигнали консенсус и са сключили споразумения за праговете за догодина. Става дума за 48. В 20 от тях договореният ръст е "нула", т.е. праговете се запазват, тъй като фирмите изпитват сериозни затруднения и не могат да си позволят по-голям разход за осигуровки.

Сред тези сектори са: добив на въглища, производството на безалкохолни напитки и бутилирана минерална вода, дейности по охрана и разследване. Общо около 260 000 българи са заети в дейностите, в които праговете се запазват.

Ръст средно с 6 на сто ще има в 28 дейности, в които са заети близо 1 милион българи.
В хотелиерството и ресторантьорството минималните осигурителни прагове за 2014 г. скачат средно с около процент и половина. А в част от услугите - като козметика и фризьорство, - с близо 6.

В търговията, с изключение на тази с лекарства и медицински стоки, ръст на праговете ще има за всички длъжности - средно с около 3 процента и половина.

Виолета е началник на търговски отдел. Минималният осигурителен праг за нея скача с 50 лева и става 1050. Шефът й я осигурява на прага, затова през 2014 г. всеки месец ще дава с 9 лева повече за осигуровките й. А от заплатата на Виолета ще бъдат удържани 6 лева повече.

„На този етап е добре да има прагове , защото знаем, че преди тях почти всички се осигуряваха на минимална заплата, което не е така, не се вземаха тези заплати", коментира тя.

В масовия случай, продавачите се назначават на позиции с праг 410 или 460 лева. През 2014 г. и двата прага скачат с по 10 лева. Тоест, от заплатата на продавачите месечно ще се удържат с около 2 лева повече за осигуровки, в случай че плащат вноски на прага.

Минималните прагове обаче не означават минимална заплата. Затова увеличението им не води до автоматично увеличение на заплатата.Често в малките фирми извън големите градове възнагражденията са под осигурителния праг, което означава че работници и работодатели се натоварват с нереално високи суми за осигуровки.

„Предлагаме да започнем да договаряме минимални заплати по дейности и професии, така че договарянето да означава увеличаване на доходите на хората", коментира Николай Николов от КТ „Подкрепа”.

Засега е ясно, че минимални осигурителни прагове ще има за 2014 г. А дали след това ще се договарят минимални заплати различни за различните дейности, е въпрос на преговори, които предстоят.

Европейската комисия вече препоръча на България да преразгледа системата си за определяне на осигурителните прагове. В понеделник ще има заседание на работна група към социалното министерство, на което ще се обсъдят постигнатите договорки за праговете за догодина. Под въпрос остава дали социалният министър ще се възползва от правото си да наложи административно увеличение там, където такива споразумения не са постигнати.