Нова сделка за външния дълг. Кабинетът разреши на финансовия министър да заеме пари от международните капиталови пазари. България ще пусне облигации на стойност до 950 милиона евро. Българските ценни книжа ще са с 5 или 7-годишен срок. Очакват се оферти от около 20 банки, които работят с еврооблигации.

Министър Симеон Дянков се надява, че страната ни може да се възползва от успокояването на международните пазари и дългът да е с по-ниска лихва. Парите са необходими за погасяване на над 800 милиона евро външен дълг, който трябва да върнем през януари догодина.

Според Закона за държавния бюджет, министърът на финансите може да емитира държавни ценни книжа на международните пазари в размер до 2 млрд. лв. или тяхната равностойност в друга валута при условие за последваща ратификация.