Ситуацията в енергетиката е изключително тежка. Производството на топлинна енергия през първите три месеца на годината е намаляло с 11,5% спрямо същия период на 2012-а. Крайното потребление на топлината енергия пък е намаляло с 14,2 на сто в сравнение с първите три месеца на изминалата година.

Това стана ясно от доклад, представен на заседанието на парламентарната енергийна комисия от икономическия министър Драгомир Стойнев. „Отчита се сериозен срив на доверието на крайните клиенти към топлофикациите, задлъжнялостта на самите топлинни дружества бележи ръст”, отбеляза министърът.

Като друг проблем в сектора той открои забавянето при процеса за отделяне на Електроенергийния системен оператор от Национална електрическа компания. „Това просрочване е с повече от две години и се дължи на финансовия модел, който не може да се използва от ДКЕВР и не отговаря на финансовото състояние на дружествата и на регулаторната рамка”, коментира още Стойнев.

Той обърна внимание и на газовото хранилище Чирен, като отбеляза, че са необходими 200 млн. лева за нагнетяването му и в момента се търси банка. „Ние заварваме една изключително тежка и сложна ситуацията, като актуалното състояние на енергетиката не се дължи на сегашното управление”, увери Драгомир Стойнев.

Според него първата стъпка за спасяването на енергийния сектор е именно новият модел от ДКЕВР, който позволява на всички мощности в страната да работят, да се намали цената за електроенергията, както за крайните потребители, така и за българския бизнес.