Бизнесът е оптимистично настроен за броя на наетите през следващите 12 месеца. Това сочи проучване на Института за пазарна икономика, проведено сред 1680 фирми в страната.

По-съществено увеличение на наетите се очаква в девет области, от които три са в Североизточния район (Варна, Търговище и Шумен), една в Югозападния (Кюстендил), три в южния централен район (Пазарджик, Пловдив и Хасково) и две в Югоизточния район (Сливен и Бургас).

Групата области, в които бизнесът счита, че по-скоро броят на наетите ще се запази или ще се увеличи минимално, отколкото да се увеличи включва Велико Търново, Стара Загора, Разград, Плевен, Перник, Габрово и Благоевград.

Като основни фактори, благоприятстващи бизнеса на местно ниво, бизнесът посочва достъпа до кредит и европейските средства.

И двата фактора се радват на по-позитивни оценки от страна на по-големите предприятия (тези с персонал над 50 души), но възприятията сред микрофирмите и малките фирми също са преобладаващо позитивни.

В същото време, въпреки високата средна оценка, която бизнесът дава на европейските средства като фактор, цели 32.5% от анкетираните предприятия не могат да преценят ефекта от предоставянето им.