Почти 4 милиарда повече разходи планира държавата през 2018 г. Министерството на финансите представи проектобюджета за догодина.

Нов вътрешен дълг до 1 милиард лева през следващата година планира да вземе правителството. Намеренията са новият дълг да бъде използван за предстоящите погасявания по задълженията, които възлизат на 1,6 млрд. лева.

Останалата част от 600 милиона лева се предвижда да бъде покрита със средства, спестени от осигуреното финансиране на дефицита за 2017 г.

39 милиарда лева разходи и милиард по-малко приходи догодина предвижда бюджетът. 

Държавата ще продължи да харчи повече, отколкото събира, до 2020 г., когато се очаква приходите и разходите да се изравнят.

За догодина е заложен икономически растеж от около 4% и инфлация от около 1,5%, която е заради очаквано поскъпване на международните пазари на цените на енергийните ресурси и на храните.

Бюджетът за догодина залага увеличение на минималната заплата с 50 лева.

Въпреки повечето пари за МВР и отбрана  полицаи и пожарникари ще получат не повече от 5-6% увеличение на заплатите си. 100 милиона лева се насочват за увеличение на заплати в отбраната където, според синдикатите работят 27 хиляди души, срещу 55 милиона за 42 хиляди служители в МВР.

Синдикатите са недоволни и заради минималните увеличения за социалните работници и в Главната инспекция по труда. Излизат на протест в края на седмицата и заради плановете да се орежат някои придобивки на работещите като болничните например.

Бизнесът от своя страна определи протеста като неадекватен, тъй като за ръст на доходите се отделят сериозни суми.

И ако за работодателите проектът е реалистичен, икономисти го наричат мързелив.

„Имаме повече пари за заплати, например в МО, за учителски заплати, в МВР и т.н., но въпросът е дали тези допълнителни средства, от една страна,  ще подобрят работното състояние в тези сфери, и от друга – дали ще доведат до по-добра услуга”, коментира икономистът от ИПИ Калоян Стайков.

Всичко записано в проектобюджета ще трябва да се обсъди със синдикатите и работодателите, след това да се одобри от МС и да стигне до парламента. Там проектът на практика може и да се прекрои. За да се даде на едни обаче, при вече скроен бюджет ще трябва да се избере от кого да се вземе.

Ето и какво предвижда проектобюджетът по сектори:

В приходната част на бюджета в средносрочен план се планира свиване от 36,2% от БВП за 2018 г. до 35,5% от БВП през 2020 г. В средносрочен план не се предвиждат значителни промени при данъците.

Публичните разходи догодина ще са ограничени в рамките от 37,2% от БВП, до 2020 г. ще се свият до 35,5%. Правителството планира бюджетният дефицит за 2018 г. да е 1%, през следващата - 0.5%, а от 2020 г. да го сведе до нула. 

Образование

С Бюджет 2018 се осигурява подкрепа за педагогическите специалисти и привличане на млади хора в професията, посочват от финансовото министерство. Предвидени са 490 млн. лв. допълнително спрямо първоначално планираните за 2017 г. средства.  

Сигурност

В Бюджет 2018 се предвижда се увеличаване на разходите за персонал, необходими за изпълнението на политиките в областта на отбраната и сигурността.  Разходите за функция "Отбрана и сигурност" за 2018 г. са в размер на 4,449 млрд. лв.

Снимка: btvnovinite.bg

Социални

В социалната сфера от 1 януари 2018 г. е предвидено увеличение на обезщетенията за отглеждане на малко дете от една до две годишна възраст, за отглеждане на дете по чл. 7, ал. 1 от Закона за семейни помощи за деца и на минималния дневен размер на паричното обезщетение за безработица. 

Социалните плащания ще се финансират с над 13 млрд. лв. Само за пенсии ще отидат 9,45 млрд. лв., което е с 520 млн. лв. повече. Всички пенсии ще се увеличат с 3,6% от 1 юли 2018 г. Максималната пенсия остава 910 лв., вследствие на запазването и на максималния осигурителен доход.

Снимка: btvnovinite.bg

Здраве

В сферата на здравеопазването за 2018 г. е предвидено допълнително право на разходи в размер на 400 млн. лв. по бюджета на НЗОК. Като приоритетни направления и дейности остават спешната медицинска помощ, електронното здравеопазване, майчиното и детско здравеопазване, асистираната репродукция, лечебните заведения за болнична помощ, както и лекарствената политика. 

За здравеопазване са предвидени 4,7 млрд. лв., а в бюджета на Националната здравноосигурителна каса са заложени допълнителни 400 млн. лв. 

Минималната заплата

Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. предвижда увеличаване на размера на минималната работна заплата от 460 лв. на 510 лв. от 1 януари 2018 година, на 560 лв. от 1 януари 2019 година и на 610 лв. от 1 януари 2020 година.

Осигуряване

Осигурителната политика за периода 2018-2020 г. предвижда запазване на съотношенията на осигурителните вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване.

От началото на 2018 година се предвижда и увеличение на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 300 лв. на 480 лева.

Дългът на държавата

В края на тази година очакванията са държавният дълг да е 23,6 млрд.лв., което е под законовото ограничение от 23,9 млрд. лв.

Снимка: btvnovinite.bg

През 2018 г. се планира поемането на нов вътрешен държавен дълг под формата на ДЦК в размер до 1 млрд. лв.