Браншовите организации от сектор „Земеделие” се обявиха против предвиждани нормативни промени, с които земеделските производители ще бъдат задължени да монтират фискални и нивомерни устройства.

Те настояват за запазване на досега действащия режим за контрол и отчетност на доставките и зарежданията на течни горива.

В общата си позиция, 12 браншови организации, напомнят, че земеделските и животновъдни стопанства са крайни потребители на гориво, което се закупува от бензиностанции или доставчици на едро, отчита се пред НАП в деня на доставката и подлежи на последващ данъчен и административен контрол.

Според земеделците, приетите промени в ЗДДС и предвижданите изменения в Наредба Н-18 ще обременят с излишна финансова тежест над 18 000 земеделски производители.

Причината - всички фермери, които имат съдове за съхранение на течни горива с вместимост над 500 литра, ще са задължени да платят между 15 и 25 хиляди лева за монтирането на нивомерни и фискални устройства за отчетност на зарежданията на горивото в селскостопанските машини. Освен това, обслужването на уредите ще доведе до допълнителни разходи, посочват земеделците.

Те напомнят още, че на някои места от страната няма стабилни и постоянни интернет и мобилни комуникации, които да направят възможно онлайн отчитане.

В позицията се подчертава, че земеделските машини е „практически невъзможно” да зареждат на бензиностанции, защото те често са твърде отдалечени от обработваемите площи и не могат да обслужват извънгабаритна техника.

„По този начин, предвижданите промени в Наредба Н-18 на практика прекратяват дейността на земеделските производители, които не съумеят да оборудват с измервателни устройства съдовете си за съхранение на гориво”, посочват фермерите и декларират, че ще защитават позицията си докрай.