Европейският парламент подготвя да приеме облекчена процедура, по която да търсим правата си в случай, че работодател в чужбина ни забави заплатата.

Попълва се формуляр, към който се прикрепят документи, доказващи, че ни се дължат пари. Те ще могат да се изпращат по пощата или чрез интернет до държавата член, в която се намира нелоялният работодател.

Няма да е необходим адвокат. Няма да се налага и да се ходи „на крак” в чуждия съд. Ако трябва да бъдем разпитани - това ще става чрез видеоконферентна връзка от български съд.

Облекчената процедура ще може да се ползва в случаите, в които ни се дължат до 5 хиляди евро. Ще дължим такса до 5 процента от стойността на иска.

„Тук целта е да стане достъпна тази процедура, максимално улеснена и евтина за този, който я прилага. Дистанционно там, без да се явява в съда лицето, ще може да се разгледа този спор”, обясни евродепутатът от ГЕРБ Емил Радев.