„Цената на природния газ, на която „Булгаргаз” продава, се определя от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – това е независимият орган, избран от НС. Министрите и правителствата нямат възможност и правомощия да влияят върху цената”, каза министърът на енергетиката Николай Павлов.

Той посочи, че „Булгаргаз” има договор за доставка с „Газпром Експорт” като цената на газа се формира от средните международни цени в период от девет месеца. Има и разходи за пренос през територията на Румъния, за издръжка на дружеството, за съхранение на горивото в Чирен, както и корекция според курса на долара, добави той.

„Булгаргаз” няма резерви, ако имаше, КЕВР щеше да ги намери, каза още Павлов.

По думите му печалбата на „Булгаргаз” за 2016 г. е 36,6 млн.лв. Тя идва от признаване на обезценката на природния газ в хранилището „Чирен” и от продажбата на вземания на „Булгаргаз” от топлофикационни дружества. „Булгаргаз” ще изплати дивидент на Българския енергиен холдинг (БЕХ) в размер на около 17 млн.лв.

В предни години дружеството е декапитализирано с 170 млн. лв. и това „източване” е било покрито от БЕХ, каза още той.

Министърът добави, че по данни на „Газпромекспорт” средната цена за Европа през миналата година е била 167 долара за 1000 кубически метра газ. За България доставната цена до Исакча (Румъния) е 152 долара, а още 5 долара струва преносът на синьото гориво. Близо 10 долара е по-ниска от средната продажна цена за Европа цената, която плащаме ние”, каза Павлов.