Над 30 процента увеличение на доходите на домакинствата за 9 години отчете националната статистика. С подобен темп, обаче, растат и разходите ни.

Харчовете за храна през последните години намаляват като дял от разходите на домакинствата.

През 2008 г. на човек в домакинството годишно са се падали по 3502 лева. 9 години по-късно сумата вече е 5167 лева. Като се извади обаче инфлацията точната сметка показва, че доходът на домакинство нараства с 32%. Спрямо миналата година увеличението е 5,2 на сто.

И тъй като в повечето случаи реакцията на хората е – „Не, такова увеличение не съм усетил”, то причината най-вероятно е в ръста на разходите. Преди 9 години ако човек от домакинството е харчил годишно по малко над 3200 лв., сега вече сумата е почти по 4800 лв.

Веднага след заплатите, в доходите на домакинствата се нареждат доходите на възрастните. И ако и заплати и пенсии растат, статистиците са притеснени от това че все по-малко са парите от самостоятелна заетост. За година с над 10 на сто. Тук се включва както спечеленото от предприемачество, така и от отгледаното в градината.