Между 6 и 20 милиарда евро трябват, за да се реши напълно проблемът с безводието в България. Сметките са на регионалното министерство.

Тази година над 600 хил. българи усетиха напълно или частично недостига на вода в своето населено място. В момента региони като Търговище, Монтана и Севлиево се борят с безводието.

За справяне с безводието кабинетът прогнозира това да се случи най-рано през 2018 г. Приоритет номер едно е намаляване на загубите на вода. Сега по стари и амортизирани тръби се губи 60 на сто от водата, там където я има, разбира се.

В региони, където няма достатъчно ресурси и се разчита само на подземните води, сега се търсят инвеститори за строежа на 4 нови язовира. Други три ще се направят с пари от Световната банка.

За нови ВиК проекти в малките и отдалечени селища ще се усвояват активно пари от еврофондовете по две оперативни програми в следващия програмен период 2014 – 2020 г.

Заради пресъхнали водоизточници хиляди в Омуртаг са на воден режим. От общината твърдят, че до четири години ще решат проблема с безводието с нови помпени станции.

За да няма региони без вода регионалното министерство търси инвеститори за строежа на 4 нови язовира. Досега приоритетно от еврофондовете се финансират пречиствателни станции. От 2014 г. с европари ще се финансират проекти за ВиК мрежи и за по-малките и отдалечени селища.

Проблем е и некачественото строителство. В Омуртаг, където тръбите са положени само преди 6 години, вече аварират. Затова според експертите при изпълнението на новите водни проекти трябва да се наблегне и върху още по-строгия качествен контрол върху фирмите изпълнители.

И още една мярка за борба с безводието - по-високи цени срещу разхищението. Според данните в Западна Европа средностатистическо домакинство потребява на ден между 120 и 200 литра вода, а у нас числото стига 600 литра на ден.

Затова от 1 януари 2014 г. държавата по заповед и директива от Брюксел ще въведе така наречената двукомпнонентна цена. Първите няколко кубика ще са на социално поносима цена. Следващите ще стават много по-скъпи. Първите разчети с конкретни сметки как ще ни поскъпне водата от 2014-а ще вмидим най-рано напролет.