Чуждият бизнес в България настоява за реална реформа на съдебната система и прозрачност на прокуратурата в България. 8 бизнес организации за втори път изпращат писмо до премиера, главния прокурор и президента. 

Политическата система и съдебната власт са по-важни от икономическите параметри от инвеститорска гледна точка. Фактът, че данък печалба в България е нисък, не е достатъчна мотивация за стимулиране на инвестициите.

Само преди няколко месеца България загуби като инвеститор американска компания за медицинско оборудване.

„Разбира се те не ни казаха поради какви причини, но беше много жалко. Наистина положихме усилия те да дойдат тук”, коментира Венислав Йотов  от Американска търговска камара в България.

Омуртаг Петков, Британско-българска бизнес асоциация, добави, че ако един обиквовен българин  реши  утре да направи свой бизнес - баничарница на ъгала в квартала, то той трабва да знае, че като потръгне, бизнесът той няма да му бъде взет и че системата ще бъде там за да се чувства сигурен.