България ще трябва да връща евро пари, ако до края на 2013 г. не успее да разплати 1 млрд. лева по Оперативна програма „Регионално развитие”. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, която откри годишната конференция за представяне на напредъка по програмата.

По думите на Павлова половината от проектите, по които се работи в момента, са рискови и ако не се предприемат спешни действия, средствата от тях ще трябва да бъдат върнати. Регионалният министър уточни, че парите все пак може да бъдат пренасочени към други проекти.

Най-рискови са проектите, свързани с градски транспорт, наводнения, деинституционализация, здравна инфраструктура, каза Павлова. Съществуват проекти, които са договорени през 2008 г., но не са изпълнени. Причината за забавянето най-често е обжалване на тръжни процедури.

Лиляна Павлова каза още, че България е договорила 90% от 3,1 млрд. лева бюджет по оперативната програма. До момента са разплатени 32%, а целта е до края на годината да бъдат разплатени един милиард лева.

966 са сключените договори по Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2007 - 2013 година. Те са на стойност 2,807 млрд. лв. или 90% от бюджета по нея, обяви днес Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на програмата, съобщиха от регионалното министерство.

Общият размер на плащанията по договорите е 878 млн. лв., което е 31 % от договорените средства или 28% от ОП „Регионално развитие”, допълни тя. Деница Николова информира, че с 215 млн. лв. са финансирани 41 проекта за интегрирано и устойчиво градско развитие. 36 са договорите за изготвяне на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие, които възлизат на 21 млн. лв. Публикувана е и нова схема „Зелена и достъпна градска среда” на стойност 180 млн. лв.

Деница Николова добави, че стойността на 44 договора за рехабилитация на второкласни и четвъртокласни пътища е 462 млн. лв. В процес на оценка са още седем проектни предложения. В резултат на приключилите досега проекти са обновени 502 км пътища.