За първи път от две години и половина насам безработицата в Еврозоната отбелязва спад. Евростат отчита, че през юни тя е била 12,1%, а през юли – 12%.

Общо 19,2 млн. души са без работа в 17-те държави от Еврозоната. Техният брой е намалял с 16 000 през юли. Най-тежка е ситуацията в Гърция, където безработицата е близо 29%, и в Испания, където процентът е 26,2. Младежката безработица в двете страни е съответно 61% и 56%. В целия Европейски съюз този показател е 10,9%.

В България през август безработицата е била 13%, като е останала без промяна на месечна основа, но се е повишила спрямо август 2012 г., когато бе 12,3 на сто, посочва Евростат.