Тревожни са нивата на бедност в България, алармира Европейската комисия в доклад по темата за последното тримесечие на 2012 година. В него се уточнява, че като цяло в Европейския съюз социалното положение и положението със заетостта са останали критични.

Крайните мерки за икономии са подобрили значително бюджетните позиции, но на цената на растящо социално недоволство, пише в частта за България. Еврокомисията отбелязва още, че масовите протести, довели до оставка на правителството, били предизвикани от необичайно високите сметки за електричество, което е един от основните разходи за българските семейства. 85% от месечните доходи на домакинствата отиват за покриването на основни нужни, 44% от хората търпят сериозни материални лишения, пише още в анализа.

България е най-бедната страна в Европейския съюз - 49% от населението, 52% от децата и 61% от пенсионерите са застрашени от бедност и социално изключване. Тези нива са два пъти над средноевопейските. Заедно с Италия, Испания, Гърция и Кипър България е и сред страните, в които младежката безработица надхвърля над 20%.

В края на миналата година в страната е регистриран вторият най-голям спад на заетостта като цяло. В същото време България е на първо място по несъответствие между квалификацията и уменията на търсещите работа и нуждите на пазара на труда.

Негативната картина допълват и неблагоприятните демографски тенденции. Продължителността на живота на жените у нас е най-ниската в Евросъюза – 78 години при средни над 83. Мъжете живеят до 71 години, което е третата най-ниска продължителност на живота.

"Социалната криза в Европа продължава да се задълбочава и в редица държави членки няма признаци за скорошно подобрение. Най-тежко са засегнати най-бедните. Правителствата трябва да инвестират в начини за постигане на приобщаващ растеж и да дадат на хората реална възможност да изкарват достатъчно пари - в неотдавнашния пакет на Комисията за социални инвестиции бяха подчертани начини за постигане на тази цел. Най-силно се нуждаем от солидарност: в рамките на отделните страни и между тях. Можем да преодолеем тази криза само с общи усилия", казва Ласло Андор, комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, цитиран в съобщението.