България трябва да проведе структурни реформи, за да засили растежа си и да компенсира изоставането в нивата на доходите на гражданите си спрямо тези в останалите държави-членки на ЕС. Такава препоръка дава международната рейтингова агенция „Фич” в доклад за икономическия растеж в Източна Европа.

Същите констатации важат освен за България, и за Румъния, Чехия, Унгария и Полша. Според прогнозата на „Фич” БВП на петте страни ще нарасне със средно 1,2% през 2013 г. Данните за растежа на държавите от Централна и Източна Европа отразяват общата тенденция към понижение в ЕС, започнала през първото тримесечие на 2008 г., предаде БГНЕС.

Унгария е пострадала най-тежко със свиване на растежа с 0,6%, Румъния е регистрирала спад от 0,5%, следвана от България и Чехия със свиване на икономиката с около 0,1%. До момента Полша е най-успешната страна в региона в последните пет години с удивителен растеж от 14% на БВП.

Основната причина регионът на Централна и Източна Европа да е по-беден в сравнение с еврозоната е спада във вътрешното търсене. Полша обичайно е стабилна по този показател, но миналата година той е белязал увеличение само с 0,1% спрямо 3,4% през 2011 г.

Същата е тенденцията в Чехия и Унгария, но България и Румъния са изключение. В тези страни вътрешното търсене е значително по-силно заради увеличаването на заплатите съответно с 6,3% и 1,2%, което е довело до по-високо потребление от страна на домакинствата.

Според данните на „Фич” от началото на 2013 г. доверието на потребителите във всички пет страни е ниско, а очакванията са безработицата да нарасне, достигайки дори 10% в региона за първи път от 2006 г.

Усвояването на структурните и кохезионни фондове на ЕС може да ускори растежа на търсенето, като увеличи публичните инвестиции, но до момента усвояването на европейските фондове е бавно и се очаква трайни фактори да попречат още повече на усвояването на фондовете.

„Някои страни като Румъния имат нисък процент на усвояване на еврофондовете заради прекомерна бюрокрация, която спъва усвояването на структурните и кохезионни фондове, а новите администрации често въвеждат промени, които допълнително усложняват процеса. Страните трябва да създадат жизнени проекти, които да използват ефективно европейските фондове. Те трябва също така да направят подобрения в бизнес климата, които ще увеличат инвестициите и ще повишат вътрешното търсене,” коментира Пол Раукинс – един от експертите на „Фич”, участвал в изготвянето на доклада.

Според рейтинговата агенция перспективите за растеж в средносрочен план на петте страни след тази година са светли, макар да признава, че прогнозата се основава на множество допускания, включващи скромно възстановяване на еврозоната в подкрепа на износа. Инвестициите в инфраструктурата също се очаква да се подобрят, а нови структурни реформи ще засилят икономиката в средносрочен план.

„За да гарантират растеж, всички пет страни от Централна и Източна Европа трябва да предприемат реформи в голям брой сектори, включително пенсиите, общественото здравеопазване, трудовия пазар, където трябва да е по-лесно да се наемат и уволняват служители,” отбелязва Раукинс.