75,43% от гласовете на кредиторите на „Полимери” АД, присъствали днес на общо събрание на кредиторите пред съда по несъстоятелността бяха против смяната на сегашния синдик на дружеството Иван Балабанов. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативен съд Варна.

Общото събрание беше свикано по волята на АЕЦ „Козлодуй”, който притежава 42,57 % от вземанията на всички кредитори на „Полимери” АД.

В края на октомври тази година АЕЦ „Козлодуй” поиска от Варненския окръжен съд, който е съдът по несъстоятелността, да свика общо събрание, на което да се гласува освобождаването на досегашния синдик и назначаването на станалия скандално известен Панайот Велков.

В началото на съдебното заседание представителят на държавното дружество АЕЦ оттегли предложението за смяна на досегашния синдик и избор нов. Постъпи алтернативно предложение от представител на НАП. Агенцията внесе пред общото събрание искането старият синдик да бъде освободен, а на негово място да бъде избран синдикът Емил Върбанов Томов.

Именно това предложение беше бойкотирано със 75,43% от гласовете на вложителите, които присъстваха днес на общото събрание във Варненския окръжен съд. Така производството по несъстоятелността на „Полимери” АД продължава във ВОС с действията на синдика Иван Балабанов.

Делото за несъстоятелността на „Полимери” АД Девня започна през декември 2012 г. пред Варненския окръжен съд. 400 са кредиторите, като най-големият от тях е АЕЦ „Козлодуй” с 42,57% от вземанията, които са за производство, доставка и закупуване на електроенергия.

След него се нареждат НАП с 24,57%, НЕК, Енергиен системен оператор, множество дружества, фирми и десетки бивши работници и служители на „Полимери”. От 2013 г. съдът по несъстоятелността е извършил редица действия, свързани с предявяване на вземанията на кредиторите, одобрението им, като са проведени редица общи събрания. В настоящия момент делото е във фазата на продаване – „осребряване” на имуществото.