Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на Министерски съвет (МС), с което минималната работа заплата се повишава до 460 лв, съобщава Българска търговско-промишлена палата на сайта си.

Според мотивите на съда е нарушена законовата процедура - постановление е прието от МС без предварителното обсъждане на проекта (в предвидените нормативни срокове) с представителните работодателски организации .

Делото се образува по повод на жалба  на четири представителни на национално равнище работодателски организации (Асоциация на индустриалния капитал в България, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България).

Решението на ВАС е сигнал към новото правителство за необходимостта от спазването на правилата на социалния диалог - при равнопоставеност на страните, участващи в него, се посочва на сайта на БТПП.

Размерът на минималната работна заплата е един от основните икономически показатели в страната и  от особена важност, както за работодателите, така и за работниците. 

Поради това определянето на този показател от изпълнителната власт при сепаративни договорки само със синдикатите е извън националните и европейски правила за социално сътрудничество и не е в интерес на конструктивното партньорство, заявиха още от работодателската организация.