Очаква се до края на годината да бъдат сключени близо 80 хиляди еднодневни трудови договора за сезонно събиране на земеделска продукция. Това показват анализите на социалното министерство, след приемането на промените в Кодекса на труда, които позволяват сключването на трудов договор за ден.

Тези, които получават обезщетение за безработица няма да спрат да взимат този доход, ако решат да се възползват от сезонната заетост и сключат трудов договор за ден.

Работата им ще се счита и за осигурителен стаж, така че дохода, който ще получават ще служи при изчисляването на бъдещата им пенсия за стаж и възраст. Преди да започне работния ден на полето, работодател и работник ще сключват договор по образец.

Очаква се с въвеждането на трудовия договор за ден, в бюджета на държавното обществено осигуряване на постъпят около 19 милиона лева от осигурителни вноски, а от данъци върху доходите на физическите лица да бъдат събрани около 5 милиона лева.