Към 31 декември 2014 г. общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове - универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми - достига 4 290 898 души, съобщи Комисията за финансов надзор.

В официалното съобщение на ведомството се посочва, че това е ръст на годишна база в размер на 2.45 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към края на 2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 8 164 549 000 лева. В сравнение с края на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст 19.91 на сто, се посочва съобщението от КФН.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през 2014 г. възлизат на 148 303 000 лв., което представлява увеличение с 13.97 на сто в сравнение с отчетените приходи през предходната година.

Общият нетен финансов резултат на дружествата за 2014 г. е в размер на 41 050 000 лева.