И Върховната касационна прокуратура се заема с четирите сделки за покупка на апартаменти в жк. "Изток".

По-рано днес от антикорупционната комисия КПКОНПИ също съобщиха, че ще проверяват как Цветан Цветанов, Вежди Рашидов, Цецка Цачева и Ваня Колева са придобили имотите.

Първи сигнал в прокуратурата подадоха от Гражданско движение БОЕЦ. Молба вече има и от министъра на правосъдието Цецка Цачева.

Върховна касационна прокуратура е разпоредила Комисията да изиска информация за притежаваните от проверяваните лица недвижими имоти, за историята по собственици на всеки от закупените апартаменти, за актуалното състояние на дружеството - продавач, декларирането на имотите в съответните общински райони, заплащането на продажната цена и дължимите данъци и такси, както и за произхода на средствата за покупката.

С разпореждане на прокурор от съответните нотариуси ще бъдат изискани пълни копия от нотариалните дела за всяка сделка.

Ще се снемат обяснения от всеки купувач, както и от лицата, представляващи дружеството – продавач, включително и относно предни отношения и познанства между тях, начин на установяване на контакт и начални преговори, начин на получаване на информация за обявения за продажба имот и неговата цена.

От всяко от проверяваните лица ще се поиска съгласие за разкриване на банкова тайна, като при липса на такова ще се процедира по реда на Закона за кредитните институции.

Проверката по отношение на Цветан Цветанов ще обхване също последващите сделки, касаещи заменените от него жилища.