Борбата с корупцията е важна за България като стабилен член на НАТО. Позицията е на американския посланик Херо Мустафа, която участва във виртуална дискусия по повод 30 г. от създаването на Атлантическия клуб в България.

„Виждаме как различните инфраструктурни проекти предлагат среда за корупционни практики. Затова България трябва да се възползва от момента и да направи прозрачни обществените поръчки, да засили контрола над държавните дружества и да подобри прилагането на закона. Целта е всичко да се прави в обществена полза“, добави тя.