Магистратите не подлежат на парламентарен контрол. Това обяви говорителят на Специализираната прокуратура Христо Кръстев по повод писмо от депутата от ИБТНИ Николай Хаджигенов.

Като председател на временната парламентарна комисия, занимаваща се с полицейското насилие на протестите през лятото на 2020 г., той е повикал на изслушване наблюдаващи прокурори по делата за насилие.

Кръстев напомни, че съгласно решение на Конституционния съд от 1995 г., което е препотвърдено и през 2011 г. и 2017 г., президентът, вицепрезидентът, конституционни съди и всички магистрати са изключени от парламентарен контрол.

„Ние не твърдим, че прокуратурата, актовете и действията на прокурорите са безконтролни. Напротив, този контрол е записан в Наказателния кодекс и в Закона за съдебната власт – единствено и само съдебен и инстанционен“, уточни Христо Кръстев.

Главният прокурор Иван Гешев също няма да се яви на изслушване пред парламента.

„Искане за изслушване на главния прокурор в извънредно заседание или искане за изготвянето на доклад по конкретни дела би представлявало нарушение на принципа на разделение на властите и накърняване на независимостта на съдебната власт“, обяви той пред БТА вчера.