Голяма част от постройките в имението, обитавано от Ахмед Доган в парк „Росенец“, са незаконни и трябва да бъдат премахнати.

Това е установила проверка на строителната дирекция в Бургас, седмица след като това направи Върховната административна прокуратура.  

Като незаконни са констатирани 3-етажна масивна сграда, разположена в имот публична държавна собственост; оранжериите; няколко преместваеми обекта, сред които бунгалата на охраната; както и двуетажна постройка на плажа.

За всички тях няма представени строителни книжа, неизвестни са и извършителите на строежите. 

Що се отнася до централната сграда с допълнителни постройки и басейна пред тях – те са законни, уточняват от община Бургас.

Затова на този етап нямало да бъде забраняван достъпът до тях, защото са представени документи, че са в процедура по въвеждане в експлоатация. 

От общината в Бургас днес залепиха констативни актове върху незаконните обекти, но преди да се стигне до събарянето им, предстои процедура по обжалване и издирване на собствениците.